Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální tuhost

Radiální tuhost závisí na pružné deformaci ložiska při působení zatížení a může být vyjádřena jako poměr zatížení k deformaci ložiska. Protože však vztah mezi deformací a zatížením není lineární, lze poskytovat jenom směrné hodnoty (→ tabulková část: jednořadá ložiska a dvouřadá ložiska). Tyto hodnoty platí pro středně předepnutá namontovaná ložiska za statických podmínek, která jsou vystavena mírnému zatížení.
Přesnější hodnoty radiální tuhosti lze vypočítat pomocí pokročilých počítačových programů. Další informace získáte kontaktováním technicko-konzultačních služeb SKF a v části Tuhost ložisek.
SKF logo