Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Značky na ložisku

Každé vysoce přesné obousměrné axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem má různé značky na bočních čelech kroužků (obr. 1):
  1. Obchodní značka SKF
  2. Úplné označení ložiska
  3. Země výroby
  4. Datum výroby, kódované
  5. Identifikační/výrobní číslo hřídelové kroužku / vnitřního kroužku
  6. Identifikační číslo na tělesovém kroužku (pouze u řady BTW)

Identifikační čísla ložisek řady BTW

Identifikační čísla na kroužcích označuje díly ložiska, které musí být montovány spolu tak jak byly dodány. Aby bylo možné rozlišit dvě poloviny kroužků ložiska řady BTW, jsou identifikační čísla následována písmeny “A” nebo “B” (např. 121A na obr. 1).

Identifikační čísla ložisek řady BTM

Značka "V" na vnějším průměru vnějších kroužků značí, jak by měla být ložiska namontována, aby se dosáhlo správného předpětí v sadě (obr. 2).

Úchylka středního průměru díry od jmenovité hodnoty v mikronech je uvedena na bočním čele vnitřního kroužku.

SKF logo