Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou vyráběna tak, aby po montáži měla ložiska vhodné provozní předpětí.

Ložiska řady BTM jsou k dispozici s různým předpětím:

  • malým předpětím, přídavné označení DBA
  • velkým předpětím, přídavné označení DBB
Předpětí je získáno během výroby přesným nastavením přesahu hřídelových kroužků / vnitřních kroužků vzhledem k jejich tělesovým kroužkům / vnějším kroužkům. Hodnoty předpětí jsou uvedené v tabulkové části a platí pro nová ložiska před montáží. Díly ložiska a ložiskové sady musí uchovány pohromadě tak, jak byly dodány, a musí namontovány v uvedeném pořadí. Další informace jsou uvedeny v části Označení na ložiscích.

Vliv přesahu na předpětí

Když jsou obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem namontována na úložnou plochu na hřídeli vyrobenou v doporučené toleranci průměru h4, výsledkem bude přechodné uložení, které může být uložením buďto s vůlí nebo s přesahem. Uložení s vůlí neovlivní předpětí. Uložení s přesahem zvyšuje předpětí. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo