Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měřící přístroje kuželů DMB

Měřící přístroje kuželů SKF řady DMB umožňují provádět rychlou a přesnou kontrolu průměru a úhlu vnějších kuželových ploch. Přístroje jsou vhodné pro konečnou kontrolu a také pro průběžné kontroly během obrábění. Tyto měřící přístroje kuželů DMB jsou k dispozici pro průměry kuželových úložných ploch d = 40 až 360 mm (→ tabulková část).
Měřící přístroje kuželů DMB (obr.1) se skládají z:
  • dvou sedel (a) pevně spojených k sobě v určené vzdálenosti
  • každé sedlo je opatřeno přesným měřícím kolíkem (b)
  • každé sedlo je dále vybaveno dvěma přestavitelnými radiálními zarážkami (c a d), které se nacházejí ve vzdálenosti 90° od měřicích kolíků
  • pro axiální usazení měřicího přístroje na kuželu je k dispozici axiální zarážka (e)
Měřící kolíky a radiální zarážky mohou být nastaveny tak, aby bylo možné změřit libovolný úhel kuželu od 0° do 6° a libovolný průměr v rámci měřicího rozsahu přístroje. Značky na stupnici ukazují nastavení pro kuželovitosti 1:12 a 1:30.
Standardně jsou měřící přístroje kuželů DMB dodávány se dvěma číselníkovými úchylkoměry. Na zvláštní objednávku může být také dodán referenční kužel pro konkrétní použití.

Měření

Nastavte radiální zarážky a přímé hrany měřících kolíků na požadovaný průměr a úhel kuželu pomocí stupnic. Poté na měřeném kuželu nastavte axiální zarážku. Položte měřící přístroj na referenční kužel a nastavte číselníkové úchylkoměry na nulu. Měřící přístroj je nyní připraven k měření.
Při měření položte měřící přístroj kužele DMB na proměřovaný kužel a přesvědčte se, že je těsně na doraz k axiální zarážce. Potom odečtěte hodnoty. Údaje na číselníkových úchylkoměrech představují úchylky průměru. Rozdíl mezi hodnotami zjištěnými oběma úchylkoměry představují odchylku úhlu kužele.
Při měření by měl být měřicí přístroj skloněn pod úhlem cca 10° vzhledem k vodorovné rovině (obr. 2). V této pozici je měřící přístroj na kuželi polohován radiálními a axiálními zarážkami.

Přesnost

Přesnost měření měřícím přístrojem DMB činí 1 µm pro průměry d < 280 mm a 1,5 µm pro průměry d ≥ 280 mm.

SKF logo