Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měřicí přístroje vnitřní vůle GB 30 a GB 10

Měřicí přístroje vnitřní vůle SKF řady GB 30 a GB 10 jsou navrženy pro použití s dvouřadými válečkovými ložisky NN 3006 K až NN 3068 K (měřicí přístroje GB 30, → tabulková část) a pro použití s jednořadými válečkovými ložisky N 1010 K až NN 1020 K (měřicí přístroje GB 10, → tabulková část). Obecně lze měřicí přístroje řady GB 30 také použít pro jednořadá ložiska řady N 10 K. Měřicí přístroje vnitřní vůle GB 30 a GB 10 jsou schopné přesně změřit průměr vnější obálky válečků, tzn. průměr přes válečky, které se dotýkají oběžné dráhy vnitřního kroužku.
V závislosti na jejich velikosti se těleso měřicího přístroje vnitřní vůle GB 30 a GB 10 skládá buďto z dvou dílů nebo z jednoho dílu se štěrbinou, a které je opatřeno dvěma průměrově protilehlými obroušenými měřicími plochami (obr.1). Těleso přístroje lze rozevřít nastavovacím šroubem. To umožňuje nasunout měřicí přístroj na vnitřní kroužek s klecí a s válečky, aniž by došlo k poškození válečků nebo měřicích ploch. Měřicí plocha, která je připojena k jedné polovině tělesa přístroje, přenáší průměr změřený oběma měřicími plochami na číselníkový úchylkoměr.

Měření

Běžný postup měření:
  1. Nastavte díru měřicího přístroje na průměr oběžné dráhy namontovaného vnějšího kroužku a vynulujte číselníkový úchylkoměr.
  2. Vložte měřidlo na díry do středu měřící plochy měřícího přístroje GB 30 nebo GB 10. Nastavte měřící přístroj GB 30 nebo GB 10, dokud nebude měřidlo na díry ukazovat nulu mínus korekční hodnotu uvedenou v návodu k obsluze přístrojů GB 30 nebo GB 10.
  3. Dále nastavte měřicí přístroj GB 30 nebo GB 10 zvětšením rozměru měřicího přístroje o hodnotu požadovaného předpětí nebo ji snižte o požadovanou vůli. Nastavte číselníkový úchylkoměr na měřicím přístroji GB 30 nebo GB 10 na nulu.
  4. Umístěte vnitřní kroužek ložiska a valivá tělesa na kuželovou úložnou plochu hřídele. Umístěte měřicí přístroj GB 30 nebo GB 10 na válečky a natahujte/nasunujte vnitřní kroužek na kuželovou úložnou plochu, dokud číselníkový úchylkoměr na přístroji GB 30 nebo GB 10 nebude ukazovat nulu.
Další informace jsou uvedeny v kapitole Montáž.

Přesnost

Přesnost měřicích přístrojů GB 30 a GB 10 je v mezích 1 μm pro velikosti ≤ 20 (GB 3006 až GB 3020 a GB 1010 až 1020) a v mezích 2 μm pro velikosti ≥ 21 (GB 3021 až GB 3068).

SKF logo