Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kroužkové kalibry GRA 30

Kroužkové kalibry SKF řady GRA 30 (obr. 1) jsou typicky používány ke kontrole kuželových úložných ploch na hřídeli pro válečková ložiska řady NN 30 K. Hřídelové úložné plochy pro ložiska řady NNU 49 BK a N 10 K mohou být kroužkovým kalibrem GRA 30 také kontrolovány.
Kroužkové kalibry GRA 30 jsou nabízeny pro kuželové úložné plochy o průměru d ≤ 200 mm. Pro úložné plochy s průměrem d > 200 mm doporučuje SKF použití měřícího přístroje kužele. S kroužkovými kalibry pro průměry d > 200 mm by byla velmi obtížná manipulace vzhledem k jejich hmotnosti.

Možnosti měření

Kroužkové kalibry GRA 30 jsou určeny v prvé řadě pro stanovení polohy kuželové úložné plochy vzhledem k referenční ploše na hřídeli. Referenční čelo kroužkového kalibru GRA 30 se nachází na straně jeho velkého průměru díry. Referenční plocha na hřídeli může být umístěna před měřicím čelem kroužkového kalibru nebo za ním. Kroužkové kalibry GRA 30 mohou být také používány ke kontrole, zda je osa kuželové úložné plochy kolmá k referenční ploše na hřídeli. Toto se provede změřením vzdálenosti mezi referenčním čelem kroužkového kalibru a referenční plochou na hřídeli v několika polohách kolem obvodu.
Kužel vytváří chyby, které lze zjistit pomocí modré barvy.

Rozměry kuželové úložné plochy

SKF doporučuje používat rozměry kuželové úložné plochy pro ložiska řady NN 30 K, které jsou uvedeny v tabulkové části. Jestliže jsou použity jiné rozměry, referenční šířka/délka Bc by měla být vždy větší než šířka vloženého rozpěrného kroužku Bb (→ tabulková část). Toto je nutné z toho důvodu, že ložisko bude nataženo na úložné ploše dál než kroužkový kalibr podle toho, zda má být dosaženo v ložisku vnitřní vůle nebo předpětí. Proto musí být referenční šířka/délka vždy větší než šířka vloženého rozpěrného kroužku alespoň o hodnotu odpovídající rozdílu šířek Bc – Bb (→ tabulková část).
SKF logo