Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Trvanlivost ložiska a únosnosti

Velikost ložiska v průmyslových aplikacích je obvykle dána jeho základní únosností v poměru k zatížení, požadované trvanlivosti a spolehlivosti aplikace. U obráběcích strojů mají na velikost ložiska téměř vždy vliv další faktory, jako je tuhost systému, pevné rozměry vřetena, parametry otáček a posuvu.
V uloženích s vysoce přesnými ložisky je určení skutečného zatížení zvláště složité, protože na ně má vliv řada faktorů. SKF SimPro Spindle je vyspělý počítačový program používaný k rychlé analýze staticky neurčitých uložení ložisek vřeten. Podporuje analýzu vřeten a obsahuje podrobné modely vysoce přesných ložisek. Při výpočtu trvanlivosti hybridních ložisek lze použít zobecněný model SKF trvanlivosti ložisek (GBLM – Generalized Bearing Life Model). Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo