Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí a vnitřní vůle

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Vysoce přesná univerzálně párovatelná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF, sady kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF a sady axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF jsou vyrobeny tak, aby předem stanovené velikosti předpětí bylo dosaženo při montáži ložisek bezprostředně vedle sebe. Hodnoty předpětí uvedené v tabulkové části představují axiální sílu požadovanou ke stlačení/sevření kroužků nových nenamontovaných ložisek k sobě.
Po montáži a dále během provozu se toto předpětí změní. Hlavní příčiny jsou:
  • Uložení s přesahem v tělese zmenší oběžnou dráhu vnějšího kroužku, zatímco uložení s přesahem na hřídeli roztáhne oběžnou dráhu vnitřního kroužku.
  • Sevření/stlačení vnitřních kroužků nebo hřídelových kroužků ložisek nebo ložiskových sad k sobě se způsobí deformace kroužků. Zvláště při montáži na plné hřídeli se průměr díry nemůže zmenšit a příčná roztažnost zvyšuje předpětí.
  • Rozdíly v tepelné roztažnosti ložiskových kroužků a souvisejících součástí běžně zvyšují předpětí během provozu.
Podrobnosti o předpětí u nenamontovaných ložisek a způsobech určení předpětí během provozu naleznete v příslušné části daného výrobku:

Válečková ložiska

Vysoce přesná válečková ložiska SKF jsou vyráběna s radiální vnitřní vůlí. Radiální vnitřní vůle je definována jako celková vzdálenost, o níž lze posunout v radiálním směru jeden kroužek ložiska vůči druhému.
Je nezbytné rozlišovat mezi počáteční vnitřní vůlí v ložisku před montáží a provozní vnitřní vůlí, které se týká namontovaného ložiska v provozu, které dosáhlo stabilní provozní teploty.
Téměř ve všech aplikacích je počáteční vůle v ložisku větší než jeho provozní vůle. Rozdíl lze přisoudit uložení s přesahem na hřídeli a/nebo v tělese v kombinaci s tepelnou roztažností ložiska a souvisejících součástí. V některých případech mohou tyto vlivy zmenšit vůli natolik, že v ložisku vznikne radiální předpětí.
Podrobnosti o vnitřní vůli nových ložisek před montáží a doporučení ohledně vůle nebo předpětí v provozu naleznete v části Radiální vnitřní vůle.
SKF logo