Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování ložisek

Podmínky, za kterých jsou ložiska a těsnění skladována, mohou mít nepříznivý vliv na jejich výkonnost. Regulace zásob může také hrát důležitou roli ve výkonnosti, zvláště pokud jde o těsnění. SKF tedy doporučuje politiku zásob "první dovnitř, první ven".

Podmínky skladování

Za účelem maximalizace provozní trvanlivosti ložisek doporučuje SKF následující základní postupy skladování:
  • Skladujte ložiska naplocho, v prostředí bez vibrací, na suchém místě s nízkou stálou teplotou.
  • Regulujte a omezujte relativní vlhkost místa skladování následovně:
    • 75 % při 20 °C (68 °F)
    • 60% při 22 °C (72 °F)
    • 50% při 25 °C (77 °F)
  • Uchovávejte ložiska v jejich originálním neotevřeném obalu až do chvíle bezprostředně před montáží, abyste předešli vniknutí nečistot nebo vzniku koroze.
  • Pokud nejsou ložiska uložena v originálních obalech, musí být spolehlivě chráněna proti korozi a znečištění.

Doba skladovatelnosti nezakrytých ložisek

Ložiska SKF jsou před distribucí potažena protikorozivní směsí a jsou vhodně zabalena. U nezakrytých ložisek konzervační prostředek poskytuje ochranu před korozí po dobu přibližně tří let za předpokladu, že jsou vhodné skladovací podmínky.

Doba skladovatelnosti ložisek s těsněním

Maximální interval skladování ložisek s těsněním SKF je diktován mazivem uvnitř ložisek. Mazivo se v průběhu času zhoršuje v důsledku stárnutí, kondenzace a odlučování oleje a zahušťovadla. Proto by ložiska s těsněním neměla být skladována vice než tři roky.
SKF logo