Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální zajištění ložisek

Obecně lze říci, že samotné uložení s přesahem nedostačuje k zajištění ložiskového kroužku na válcové úložné ploše. Při zatížení se může ložiskový kroužek na své úložné ploše posouvat. Pro axiální zajištění ložiska jsou potřebné určité vhodné prostředky.
U axiálně vodícího ložiska by oba kroužky měly být na obou stranách axiálně zajištěny.
U nerozebiratelných ložisek v axiálně volné poloze by měl být kroužek uložený s přesahem, obvykle vnitřní kroužek, axiálně zajištěn na obou stranách. Druhý kroužek musí mít na své úložné ploše možnost volného axiálního pohybu, aby přenášel axiální posunutí.
Válečková ložiska v poloze axiálně volného ložiska jsou výjimkou. Vnitřní a vnější kroužky těchto ložisek musí být axiálně zajištěny v obou směrech.
V uloženích obráběcích strojů všeobecně ložiska pracovního konce hřídele vřetena vedou/polohují hřídel takovým způsobem, že přenášejí axiální zatížení z hřídele do tělesa. Ložiska na pracovním konci hřídele jsou tedy v zásadě axiálně zajištěna, zatímco ložiska na opačném konci hřídele jsou axiálně volná.
SKF logo