Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Opatření pro montáž a demontáž

Při návrhu uložení je často nutné provést opatření, které usnadní montáž a demontáž ložiska. Jestliže jsou např. v osazení na hřídeli a/nebo v tělese vyrobeny drážky nebo vybrání, je možné při demontáži použít demontážní nářadí (obr. 1). Závitové díry v osazení tělesa rovněž umožňují použít šrouby pro vytlačení ložiska z úložné plochy v tělese (obr. 2).
V případě použití metody tlakového oleje pro montáž nebo demontáž ložiska na kuželovou úložnou plochu nebo pro demontáž ložiska z válcové úložné plochy by na hřídeli měly být vytvořeny přiváděcí kanálky a rozváděcí drážky ( obr. 3). Doporučené rozměry odpovídajících drážek, přiváděcích kanálků a závitových děr pro připojení přívodu oleje jsou uvedeny v tabulce 1 a tabulce 2.
SKF logo