Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučená uložení na hřídeli a v tělese

Tolerance průměrů úložných ploch pro ložiska

Úložné plochy na hřídeli a tělese pro vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, válečková ložiska a obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem by měly být vyrobeny dle tolerancí průměrů doporučených v:
  • tabulce 1 pro tolerance úložných ploch na hřídelích
  • tabulce 2 pro tolerance úložných ploch v tělesech
Doporučení pro další vysoce přesná ložiska naleznete v části příslušného výrobku:
Hodnoty příslušných tolerancí ISO pro vysoce přesná ložiska jsou uvedeny v:
Poloha nejpoužívanějších tolerancí vzhledem k díře ložiska a vnějšímu průměru ložiska je uvedena na (obr. 1).

Výběr ložisek pro dosažení preferovaných uložení

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska běžící za normálního zatížení a s mírnými otáčkami by měla být zvolena za účelem dosažení hodnot přesahu/vůle uvedených v:
Úchylky průměrů ložisek jsou uvedeny na obalu vysoce přesného kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem.

V případě extrémních podmínek, jako např. při vysokých otáčkách nebo vysokých zatíženích, se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Vnější průměr tělesového kroužku obousměrného axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem (řady BTM a BTW) je vyroben v tolerancích, které zajistí dostatečnou radiální vůli v úložné ploše tělesa. Z toho důvodu by se pro ložiska řady BTW a BTM, montovaná na úložné ploše tělesa vedle odpovídajícího válečkového ložiska, nemělo používat těsnější uložení, než je doporučené v tabulce 2. Další informace uvádí část Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem.
SKF logo