Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tuhost systému

Tuhost systému v aplikacích pro obráběcí stroje je neobyčejně důležitá, protože deformace/vychýlení při zatížení má značný vliv na přesnost obrábění. Tuhost ložisek představuje jen jeden z faktorů ovlivňujících tuhost systému. Mezi ostatní patří:
 • tuhost hřídele
 • vyložení nástroje
 • tuhost tělesa
 • počet a umístění ložisek a vliv jejich uložení
Některé všeobecné zásady pro konstrukční návrh vysokootáčkové aplikace s přesnými ložisky jsou:
 • Zvolit největší možný průměr hřídele.
 • Co nejvíce zkrátit vzdálenost mezi polohou ložiska pracovního konce vřetena a hlavou vřetena.
 • Dodržovat krátkou vzdálenost mezi dvěma sadami ložisek (obr. 1). Směrná doporučená vzdálenost činí:

  l ≈ 3 … 3,5 d

  kde
  l.=vzdálenost mezi první řadou valivých těles ložiska na pracovním konci a nejvzdálenější řadou valivých těles ložiska na opačném konci
  d=průměr díry ložiska na pracovním konci
Diagram 1 podává přehled o relativní tuhosti různých systémů ložisek. Podrobné informace o ložiskových řadách uvádí část Systém označení v kapitolách věnovaných příslušným výrobkům. Srovnání je provedeno pro předepnutá ložiska s průměrem díry 100 mm na pracovním konci vřetena a s průměrem díry 90 mm na opačném konci. Tyto směrné hodnoty nemohou nahradit přesné výpočty tuhosti systému. Pro pokročilé analýzy systému kontaktujte technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo