Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady pro volbu a použití ložisek

Informace poskytované v kapitole Zásady pro volbu a použití ložisek jsou obecné a platí pro většinu vysoce přesných ložisek. Informace specifické pro jeden typ ložiska jsou uvedeny v příslušené kapitole daného výrobku:
Měli byste mít na paměti, že mnoho hodnot uvedených v tabulkové části je zaokrouhleno.
SKF logo