Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba plastického maziva

Pro většinu uložení vřeten s vysoce přesnými ložisky je vhodné plastické mazivo na bázi minerálních olejů s lithným zahušťovadlem. Tato plastická maziva přilnou spolehlivě k povrchu ložiska a lze je používat v uloženích, která pracují při teplotách od –30 do +110 °C (–20 až +230 °F). V aplikacích určených pro vysoké otáčky a teploty, které musí dosahovat dlouhé provozní trvanlivosti, se osvědčilo plastické mazivo na bázi syntetického oleje, např. plastické mazivo na bázi diesterového oleje SKF LGLT 2.
Pro mazání axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony jsou ve většině provozních podmínek vhodná plastická maziva na bázi esterového nebo minerálního oleje s vápenatým komplexním zahušťovadlem.
Pro dále uvedené podmínky může být zapotřebí použít alternativní plastická maziva:
 • provozní teploty < 10 °C (50 °F) nebo > 100 °C (210 °F)
 • otáčky ložiska jsou velmi vysoké nebo velmi nízké
 • statický provoz, ne příliš časté otáčky nebo oscilace
 • ložiska jsou vystavena vibracím
 • na ložiska působí velká zatížení nebo rázová zatížení
 • je důležitá odolnost proti vodě
 • ložiska šroubových pohonů v nízkých otáčkách při silném zatížení nebo ložiska vystavená vibracím by měla být mazána plastickým mazivem s lithným mýdlem s minerální základní olejovou složkou a přísadami EP, např. SKF LGEP 2
Volba správného plastického maziva probíhá ve čtyřech krocích.

1. Volba třídy konzistence

Plastická maziva jsou rozdělena do různých konzistenčních tříd podle klasifikace NLGI (National Lubricating Grease Institute). Plastická maziva s vysokou konzistencí, tzn. tuhá maziva, jsou zařazena do vysokých tříd konzistence NLGI, zatímco maziva s nízkou konzistencí, tzn. měkká maziva, mají nízkou třídu konzistence NLGI. Pro uložení s valivými ložisky jsou doporučena maziva tří tříd konzistence:
 • Nejčastěji používaná plastická maziva v běžných uloženích ložisek odpovídají třídě konzistence 2 podle NLGI.
 • Plastická maziva s nízkou konzistencí pro valivá ložiska, tedy plastická maziva zařazená do třídy konzistence NLGI 1, jsou vhodná pro nízké okolní teploty a uložení, která vykonávají kývavé pohyby.
 • Plastická maziva třídy konzistence NLGI 3 jsou doporučena pro velká ložiska, uložení ložisek se svislou hřídelí, vysoké okolní teploty nebo při působení vibrací.

2. Stanovení požadované viskozity základní olejové složky

Podrobné informace o výpočtu požadované viskozity základní olejové složky jsou v části Mazání - viskozní poměr κ. Grafy jsou založeny na elasto-hydrodynamické teorii mazání (EHL) s podmínkami plného/souvislého olejového filmu.
Bylo zjištěno, že při používání plastických maziv obsahujících základní olejové složky s velmi nízkou nebo velmi vysokou viskozitou je výsledkem tenčí olejový film než je předpokládán teoriemi EHL. Proto při použití grafů ke stanovení požadované viskozity základní olejové složky pro vysoce přesná ložiska mazaná plastickým mazivem mohou být nezbytné určité úpravy. Z praktických zkušeností nejprve stanovte požadovanou viskozitu v při referenční teplotě 40 °C (150 °F) a poté ji upravte následovně:
 • Při ν < 20 mm2/s vynásobte viskozitu součinitelem 1až 2. V tomto spodním rozsahu má olej příliš nízkou viskozitu, aby vytvořil mazivový film dostatečné tloušťky.
 • Při 20 mm2/s < ν < 250 mm2/s se nepoužíje opravný součinitel.
 • Při ν > 250 mm2/s obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
Výpočty lze také provést programem SKF Viskozita.
Plastická maziva s vysokou viskozitou zvyšují tření a teplo vyvíjené ložiskem, ale mohou být nezbytná například pro ložiska uložení kuličkových šroubů při nízkých otáčkách nebo v aplikacích, kde existuje riziko nepravého brinellování.

3. Ověření, zda jsou nutné přísady EP

Plastické mazivo s přísadami EP může být vhodné, pokud jsou vysoce přesná ložiska vystavena některé z následujících podmínek:
 • velmi vysoké zatížení (P > 0,15 C)
 • rázová zatížení
 • nízké otáčky
 • intervaly se statickým zatížením
 • častá spuštění a zastavení během pracovního cyklu
Maziva s přísadami EP by měla být použita pouze tehdy, je-li to nutné, a vždy v rozsahu provozních teplot. Některé přísady EP nejsou kompatibilní s materiály ložiska, zvláště ve vyšších teplotách. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

4. Zjištění dalších požadavků

V některých aplikacích mohou provozní podmínky klást další požadavky na plastické mazivo, což vyžaduje, aby mělo jedinečné charakteristiky. Následující doporučení jsou uvedena jako návod:
 • Pokud má být zajištěna dobrá odolnost proti vymývání vodou, uvažujte o plastickém mazivu s vápenatým zahušťovadlem místo plastického maziva s lithným zahušťovadlem.
 • Pro dobrou ochranu proti korozi zvolte odpovídající přísadu.
 • Jestliže jsou vysoké úrovně vibrací, zvolte plastické mazivo s vysokou mechanickou stabilitou.
Ke zvolení vhodného plastického maziva pro určitý typ ložiska a uložení lze použít program SKF LubeSelect.
SKF logo