Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Volba vhodného maziva a metody mazání pro uložení vysoce přesných ložisek závisí zejména na provozních podmínkách, např. požadovaných otáčkách nebo přípustné provozní teplotě. Avšak další faktory, jako jsou vibrace, zatížení a mazání sousedních součástí, např. ozubených kol, může proces volby také ovlivnit
Pro vytvoření odpovídajícího hydrodynamického filmu mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami postačuje jen velmi malé množství maziva. Z toho důvodu je stále rozšířenější mazání uložení ložisek vřetena plastickým mazivem. S vhodně navrženým systémem mazání plastickým mazivem jsou ztráty hydrodynamickým třením malé a provozní teploty tak mohou být udržovány na nízké hodnotě. Ale tam, kde jsou otáčky velmi vysoké, může být provozní životnost plastického maziva příliš krátká a může být požadováno mazání olejem. Běžně je mazání olejem prováděno systémem olej-vzduch nebo systémem s nuceným oběhem oleje, který také může poskytovat další výhodu chlazení.
SKF logo