Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování maziva

Podmínky, za kterých jsou maziva skladována, mohou mít nepříznivý vliv na jejich výkonnost. Regulace zásob může hrát také významnou roli. SKF tedy doporučuje politiku zásob "první dovnitř, první ven".
Vlastnosti maziva se mohou v průběhu skladování značně změnit vlivem působení vzduchu/kyslíku, teploty, světla, vody a vlhkosti a jinými nečistotami, nebo separací oleje. Z toho důvodu by měla být maziva skladována v chladném, suchém a uzavřeném prostoru a neměla by nikdy být vystavena přímému slunečnímu světlu. Maziva by měla být uskladněna v původním obalu, který by měl zůstat uzavřený, dokud to není potřeba. Po použití je třeba obal znovu okamžitě uzavřít.
Doporučená doba skladování je dva roky pro plastické mazivo a deset let pro mazací oleje za předpokladu, že jsou dodržovány správné skladovací postupy a je zajištěna ochrana proti příliš vysoké nebo nízké teplotě.
Plastické mazivo anebo olej, jehož skladovatelnost je překročena, nemusí být nutně nevhodný k dalšímu používání. Je však vhodné zkontrolovat, zda mazivo stále ještě splňuje požadavky a specifikace výrobku.
SKF logo