Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Demontáž

Protože vysoce přesná ložiska se typicky montují s menším přesahem, jsou pro demontáž ve srovnání s ostatními valivými ložisky potřebné menší demontážní síly.

Demontážní síly

Demontážní síly ložisek uložení vřetena lze přibližně stanovit následujícím způsobem:
  • demontáž sady tří kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem z tělesa → F ~ 0,02 D
  • demontáž sady tří kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem z hřídele → F ~ 0,07 d
  • demontáž válečkového ložiska z kuželové úložné plochy → F ~ 0,3 d

kde

F0=demontážní síla [kN]
D=vnější průměr ložiska [mm]
d=průměr díry ložiska [mm]
SKF logo