Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Při montáži nebo demontáži vysoce přesných ložisek je třeba dodržovat veškerá doporučení a pokyny platné pro valivá ložiska. Doporučení a pokyny jsou uvedeny v části Montáž a demontáž a v příručce pro údržbu ložisek SKF, která je k dispozici u místního zástupce SKF.
Návody k montáži a demontáži jednotlivých ložisek jsou k dispozici na adrese skf.com/mount.
SKF logo