Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro montáž

Ve srovnání s jinými valivými ložisky klade montáž vysoce přesných ložisek vyšší nároky na přesnost, pozornost a pokročilé zkušenosti.

Montáž ložisek s tenkostěnnými kroužky

Vysoce přesná ložiska mají často vzhledem ke své velikosti poměrně tenké kroužky. Na tato ložiska by měly působit jen omezené montážní síly. Z toho důvodu SKF doporučuje používat metodu montáže zatepla u všech vysoce přesných ložisek s tenkostěnnými kroužky. U ložisek řady NNU 49 s kuželovou dírou SKF doporučuje používat metodu montáže tlakovým olejem.

Montáž zatepla

Vysoce přesná ložiska jsou typicky namontována s malým přesahem. To znamená, že je zapotřebí poměrně malý teplotní rozdíl mezi kroužkem ložiska a související součástí. Následující teplotní rozdíly jsou často postačující:
  • 20 až 30 °C (35 až 55 °F) mezi vnitřním kroužkem a hřídelí
  • 10 až 30 °C (20 až 55 °F) mezi dírou tělesa a vnějším kroužkem
K rovnoměrnému a spolehlivému ohřátí ložisek doporučuje SKF použít elektrické indukční ohřívací přístroje SKF (obr. 1). Stupňovitá pouzdra jsou někdy používána k zajištění ložisek na hřídeli a jsou tedy namontována s větších přesahem. Kvůli tomu vyžaduje montáž stupňovitých pouzder během montáže mezi souvisejícími díly větší teplotní rozdíl. Teplotní rozdíly pro montáž jsou uvedeny pro:
  • stupňovitá pouzdra bez O-kroužků tabulka 1
  • stupňovitá pouzdra s O-kroužky tabulka 2
SKF logo