Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Znovupoužití ložisek

Pro rozhodnutí, zda ložisko může být znovu používáno, je třeba ho pečlivě prohlédnout. Podrobná prohlídka vyžaduje ložisko rozebrat. Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nemohou být rozebrána bez poškození, pokud k tomuto účelu není použito speciální nářadí. Válečková ložiska lze rozebrat jen částečně.
SKF nedoporučuje znovu používat vysoce přesná ložiska. Riziko neplánované odstávky nebo nedostatečné výkonnosti vyváží ve většině případů vyšší cenu nových ložisek.
Ložiska by však měla být demontována opatrně bez ohledu na to, zda mají být znovu používána, protože neopatrná demontáž by mohla poškodit související díly. A také je-li ložisko demontováno opatrně, může být v případě potřeby následně použito pro analýzu poškození a stavu.
SKF logo