Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní kritéria volby

Volba ložiska má zásadní význam pro uložení vřeten obráběcích strojů a jiných aplikací, které kladou vysoké nároky na přesnost chodu při vysokých otáčkách. Nabídka vysoce přesných ložisek SKF obsahuje různé typy ložisek, přičemž každé z nich má vlastnosti, které splňují specifické požadavky aplikace.
Při volbě vysoce přesného ložiska je potřeba zohlednit a zvážit několik faktorů, takže nelze uvést žádná obecná pravidla. Při volbě vysoce přesného ložiska jsou nejdůležitější následující faktory:
  • přesnost
  • tuhost
  • dostupný prostor
  • otáčky
  • zatížení
  • axiální posuvnost
  • řešení těsnění
Volbu ložiska ovlivňují také celkové náklady na systém uložení hřídele a další kritéria.
Některá nejdůležitější kritéria, které je potřeba zohlednit při návrhu uložení ložisek, jsou podrobně obsažena v samostatných částech tohoto katalogu. Podrobné informace o jednotlivých typech ložisek, včetně jejich charakteristik a dostupných provedeni naleznete v příslušných částech jednotlivých výrobků.
Pokud jsou nároky na přesnost a produktivitu velmi vysoké, je vhodné se obrátit na technicko-konzultační služby SKF. U velmi náročných aplikací nabízí SKF speciální řešení, např.
  • hybridní ložiska
  • ložiska vyrobená z oceli NitroMax
  • povlakovaná ložiska
SKF logo