Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typy a provedení ložisek

Široká nabídka vysoce přesných ložisek SKF je určena pro vřetena obráběcích strojů a jiné aplikace, které vyžadují vysokou přesnost chodu při velmi vysokých otáčkách. Každý typ ložiska se vyznačuje jedinečnými vlastnostmi, které jsou vhodné pro určité provozní podmínky. Podrobnější informace o jednotlivých typech ložisek uvádějí části týkající se příslušného výrobku.
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 • vysoká únosnost (provedení D) (obr. 1)
 • vysokootáčkové (provedení E) (obr. 2)
 • vysokootáčkové (provedení B) (obr. 3)
 • všechna provedení v různých variantách:
  • pro jednotlivou montáž nebo sady spárovaných ložisek
  • pro univerzální párování nebo univerzálně párovatelné sady
  • ložiska s ocelovými kuličkami nebo hybridní ložiska
  • nezakryté nebo s těsněními (obr. 3)
 • vysokorychlostní hybridní ložiska (provedení W) s těsněními, pro univerzální párování nebo sady spárovaných ložisek

Další informace jsou uvedeny v části Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem.

Válečková ložiska
 • jednořadá (provedení N)
  • základní provedení (obr. 4)
  • vysokootáčkové provedení (obr. 5)
  • hybridní ložiska
 • dvouřadé (provedení NN) (obr. 6)
  • ložiska s ocelovými válečky
  • hybridní ložiska
 • dvouřadé (provedení NNU) (obr. 7)

Další informace jsou uvedeny v části Válečková ložiska.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 • základní provedení (řada BTW) (obr. 8)
  • ložiska s ocelovými kuličkami
  • hybridní ložiska
 • vysokootáčkové provedení (řada BTW) (obr. 9)
  • ložiska s ocelovými kuličkami
  • hybridní ložiska

Další informace jsou uvedeny v části Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem.

Axiální-radiální válečková ložiska
 • základní provedení (řada NRT) (obr. 10)

Další informace jsou uvedeny v části Axiální-radiální válečková ložiska.

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony
 • jednosměrná (řady BSA a BSD) (obr. 11), univerzálně párovatelná pro montáž v sadách (obr. 12)
 • obousměrné s těsněním (řada BEAS) (obr. 14)
  • pro upevnění šrouby (řada BEAM) (obr. 15)
 • kazetové jednotky s přírubovým tělesem (řada FBSA) (obr. 16)

Podrobnější informace jsou uvedeny v části Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony.

Klece
Všechna vysoce přesná ložiska ukázaná v tomto katalogu mají klece. Pro některé speciální aplikace lze však nabídnout ložiska bez klecí (plný počet valivých těles). Hlavním účelem klece ložiska je:
 • Oddělovat valivá tělesa pro snížení třecího momentu a třecího tepla v ložisku.
 • Udržovat valivá tělesa rovnoměrně rozdělená pro optimalizaci rozložení zatížení a umožnění tichého a rovnoměrného chodu.
 • Vést valivá tělesa v nezatížené oblasti a tím zlepšit podmínky odvalování v ložisku a pomoci zabránit škodlivému prokluzování.
 • Přidržovat valivá tělesa u rozebíratelných ložisek, když je při montáži nebo demontáži jeden kroužek ložiska oddělen.
Klece jsou mechanicky namáhány třecími, tlakovými a setrvačnými silami. Mohou být také narušovány vysokými teplotami a chemikáliemi, např. určitými mazivy, přísadami maziv nebo vedlejšími produkty jejich stárnutí, organickými rozpouštědly či chladivy. Proto provedení i materiál klece mají značný vliv na vhodnost valivého ložiska pro konkrétní aplikaci. V důsledku toho společnost SKF vyvinula pro různé typy ložisek a provozních podmínek varianty klecí vyrobených z různých materiálů.

V každé výrobkové části jsou uvedeny informace o standardních klecích a možných alternativách. Za standardní klece jsou považovány takové klece, které jsou nejvhodnější pro většinu aplikací. Jestliže je požadováno ložisko s nestandardní klecí, tak před objednáním si nejprve ověřte dostupnost takového provedení.

SKF logo