Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba vysoce přesných ložisek

Hřídelový systém se skládá z více součástí než jen z ložisek. Související součásti, např. hřídel a tělesa, jsou nedílnou částí celého systému. Mazivo a těsnicí prvky také hrají zásadní roli. Pro maximalizaci výkonnosti ložiska musí být použito správné množství vhodného maziva, aby došlo ke snížení tření v ložisku a ochraně před korozí. Těsnicí prvky jsou důležité, protože zadržují mazivo v ložisku a nečistoty mimo něj. To je zvláště důležité, protože čistota má výrazný vliv na provozní trvanlivost ložiska. Proto SKF vyrábí a prodává širokou škálu průmyslových těsnění a mazacích systémů.
Existuje řada faktorů, které vstupují do procesu volby ložiska:
 • dostupný prostor
 • zatížení (velikost a směr)
 • přesnost a tuhost
 • otáčky
 • provozní teplota
 • úrovně vibrací
 • úrovně znečištění
 • typ a způsob mazání
Jakmile je vybráno vhodné ložisko, existuje několik dalších faktorů, které je potřeba vzít v úvahu:
 • vhodný tvar a konstrukce dalších dílů uložení
 • odpovídající uložení a vnitřní vůli nebo předpětí ložiska
 • zajišťovací prvky
 • vhodná těsnění
 • metody montáže a demontáže
Při navrhování aplikace každé rozhodnutí ovlivňuje výkonnost, spolehlivost a hospodárnost systému hřídele.
Jako přední dodavatel ložisek vyrábí SKF velký počet typů vysoce přesných ložisek, jejich řad, provedení, variant a velikostí. Nejběžnější z nich jsou uvedeny v části Typy a provedení ložisek.
V kapitole Zásady pro volbu a použití ložisek konstruktér systému ložisek nalezne nutné základní informace v takovém pořadí, v jakém jsou všeobecně vyžadovány. Je samozřejmé, že není možné zařadit veškeré informace potřebné pro jakékoliv uložení. Z tohoto důvodu je na mnoha místech uveden odkaz na technicko-konzultační služby SKF. Pracovníci těchto technických služeb dokážou provádět složité výpočty, diagnostiku a řešit problému s výkonností ložisek a pomáhat vám s procesem volby ložiska. SKF také doporučuje tyto služby všem, kteří pracují na zdokonalení výkonnosti svých aplikací.
SKF logo