Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Otáčky

Maximální otáčky, při kterých valivé ložisko může být v chodu, jsou z velké části určeny jeho přípustnou provozní teplotou. Provozní teplota ložiska závisí na teple vyvolaném třením v ložisku, včetně působícího vnějšího zdroje tepla, a množství tepla, které může být z ložiska odvedeno.
Vysoce přesná ložiska, která se vyznačují nízkou úrovní tření, jsou velmi vhodná pro vysokootáčkové aplikace, protože mají odpovídající nízké provozní teploty. Při srovnání s valivými ložisky s čárovým stykem stejné velikosti mají kuličková ložiska nižší únosnost, ale jejich menší valivá styková plocha jim umožňuje provoz při mnohem vyšších otáčkách. Přednosti hybridních ložisek se ale projevují u všech typů ložisek. Diagram 1 porovnává nárůst teplot různých typů ložisek ve vřetenech mazaných plastickým mazivem. Křivky pro ložiska lze považovat za reprezentativní pro celé ložiskové řady.
Směrné hodnoty dosažitelných otáček podle ložiskové řady jsou uvedeny v diagramu 2 pro mazání olej-vzduch a v diagramu 3 pro mazání plastickým mazivem. Oba diagramy jsou založeny na otáčkovém čísle A. Podrobnosti o ložiskových řadách naleznete v systému označení pro:
Ložiska s nízkým průřezem mohou obecně dosahovat vyšších otáček, neboť mají menší hodnotu středního průměru dm.
SKF logo