Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné otáčky

Přípustné otáčky ložiska závisí na teple vyvolaném třením v ložisku, na teple přicházejícím z externího zdroje a na množství tepla, které může být z ložiska odvedeno. U aplikací, v nichž není zajištěn dostatečný odvod tepla buď z konstrukčních důvodů nebo z důvodů vysoké okolní teploty, může být nutné pro udržení teplota ložiska v přípustném rozsahu použít přídavné způsoby chlazení.
Chlazení může být zajištěno prostřednictvím různých způsobů mazání. V systému s nuceným oběhem oleje a systémech se vstřikováním oleje je např. olej v případě potřeby filtrován a před návratem zpět do ložisek je ochlazen.
Tabulková část uvádí dosažitelné otáčky, ale ne limity otáček, protože přípustné otáčky jsou ovlivněny jinými faktory než ložiskem.
SKF logo