Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Připevňovací díry pro čepy

Díry v přilehlé části strojního zařízení pro umístění čepu nebo výstředného pouzdra snímací kladky by měly být obrobeny s třídou přesnosti H7Ⓔ.
Pokud požadovaného utahovacího momentu šestihranné matice (tabulka 1) nelze dosáhnout nebo pokud jsou snímací kladky vystaveny rázovému zatížení, je třeba pro čep nebo výstředné pouzdro použít uložení s přesahem. Sražení hran děr by mělo být ≤ 0,5 x 45°.

Opěrné plochy

Přírubový kroužek, který je nalisován na dříku čepu, by měl být axiálně podepřen:
SKF logo