Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Snímací kladky SKF mají standardně silnostěnný vnější kroužek s kulovým pojezdovým povrchem. Jsou však také k dispozici snímací kladky s válcovým (plochým) pojezdovým povrchem (přídavné označení X).

Snímací kladky SKF jsou k dispozici ve třech standardních provedeních:

Všechna tři provedení mají stejné rozměry. Jsou k dispozici s různými konstrukcemi čepu:
 • se souosým čepem (obr. 4)
 • s výstředným pouzdrem na čepu (obr. 5, E na konci základního označení)
Výstředné pouzdro, které je na čepu uloženo s přesahem, klade menší nároky na přesnost umístění souvisejících dílů. Hodnoty nastavitelné výstřednosti → tabulková část.
Snímací kladky provedení KR
 • využívají následující konstrukci:
  • klec s jehlami (obr. 6)
  • plný počet jehel (obr. 7, V v základním označení)
  Únosnost snímacích kladek s plným počtem jehel je vyšší než únosnost snímacích kladek stejné velikosti s klecí.
 • mají vnější kroužek axiálně vedený nalisovaným přírubovým kroužkem a hlavou čepu (integrovanou přírubou) vytvářející štěrbinové těsnění
 • jsou rovněž k dispozici s axiálním kluzným kroužkem na obou stranách (přídavná označení PPA, obr. 8, obr. 9 a obr. 10; PPSKA, obr. 11 nebo PPXA):
  • vyrobený z PA66
  • vytvářející úzká labyrintová těsnění s vnějším kroužkem v radiálním směru, která brání průniku hrubých nečistot
  • sloužící jako kontaktní těsnění v axiálním směru, které spolehlivě zadržuje plastické mazivo v ložisku
  • zajišťující lepší mazací podmínky ve snímací kladce, udržující tření a třecí teplo na nízké úrovni a prodlužující životnost plastického maziva

Snímací kladky provedení KR, velikosti 16 a 19

 • bez přídavného označení nebo se přídavným označením PPA (obr. 8)
  • mají v hlavě čepu jednu drážku, která umožňuje přidržet čep během montáže šroubovákem
  • mají uprostřed drážky domazávací otvor pro zalisování maznice nebo zátky, není-li domazávání nutné (→ Příslušenství)
 • se přídavným označením PPSKA (obr. 11)
  • mají v hlavě čepu vnitřní šestihran, který umožňuje přidržet čep během montáže na místě imbusovým klíčem
  • nemají žádné domazávací prvky

Snímací kladky provedení KR, přídavné označení B, velikosti ≥ 22

 • mají na obou koncích čepu vnitřní šestihran (obr. 6), který umožňuje přidržet čep během montáže na místě imbusovým klíčem
 • mají uprostřed každého vnitřního šestihranu domazávací otvor pro zalisování maznice
 • umožňují připojení adaptérů centrálního mazacího systému u velikostí ≥ 35 (→ Příslušenství)
Snímací kladky provedení NUKR .. A
 • konstrukčně vycházejí z dvouřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles bez integrované příruby mezi dvěma sadami válečků (obr. 12)
 • mají vnější kroužek axiálně vedený hlavou čepu a nalisovaný přírubovým kroužkem přes sady valivých těles
 • mají úhlové kroužky z ocelového plechu nalisované do osazení vnějšího kroužku na obou stranách, které vytvářejí účinná labyrintová těsnění
 • mají na obou koncích čepu vnitřní šestihran, který umožňuje přidržet čep během montáže na místě imbusovým klíčem
 • mají uprostřed každého vnitřního šestihranu domazávací otvor pro zalisování maznice nebo adaptéru centrálního mazacího systému (→ Příslušenství)
 • mohou přenášet relativně velká axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení
Snímací kladky provedení PWKR ...2RS
 • konstrukčně vycházejí z dvouřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles (obr. 13)
 • mají vnější kroužek axiálně vedený hlavou čepu a nalisovaný přírubovým kroužkem přes sady valivých těles
 • jsou na obou stranách vybaveny kontaktním těsněním z nitrilkaučuku (NBR) integrovaným s úhlovým kroužkem z ocelového plechu vlisovaným do osazení vnějšího kroužku, které těsní proti přírubovému kroužku a hlavě čepu
 • mají na obou koncích čepu vnitřní šestihran, který umožňuje přidržet čep během montáže na místě imbusovým klíčem
 • mají uprostřed každého vnitřního šestihranu domazávací otvor pro zalisování maznice nebo adaptéru centrálního mazacího systému (→ Příslušenství)
 • mohou přenášet relativně velká axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení
Klece

Snímací kladky, které nejsou vybaveny plným počtem valivých těles, využívají ocelovou okénkovou klec vedenou valivými tělesy (obr. 14).

Informace o vhodnosti klecí uvádí část Klece a Materiály klecí.

SKF logo