Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Snímací kladky SKF jsou dodávány naplněné plastickým mazivem (tabulka 1).

Obecné informace jsou uvedeny v části Mazání.

Požadavky na domazávání

Snímací kladky:
  • je třeba pro dosažení maximální provozní trvanlivosti pravidelně domazávat, a to i tehdy, když si počáteční náplň plastického maziva stále udržuje plné mazací schopnosti
  • v aplikacích s malými zatíženími, relativně nízkými otáčkami a v čistém prostředí mohou být provozovány po dlouhou dobu, než je potřeba domazání
  • provozované ve znečištěných a vlhkých prostředích, při vysokých otáčkách nebo teplotách přesahujících 70 °C (160 °F) vyžadují častější domazávání
  • bez klece (s plným počtem valivých těles) vyžadují častější domazávání
Snímací kladky provedení KR a velikostí 16 a 19 bez přídavného označení PPSKA nelze domazávat.

Domazávací prvky

Snímací kladky mohou být domazávány kanálky v čepu. V závislosti na řadě a velikosti jsou k dispozici až tři polohy pro domazávání (obr. 1):

  • Do poloh 1 a 2 lze osadit maznice plastického maziva dodávané s vačkovou kladkou.
  • Poloha 3 se používá při domazávání přes kanálky v souvisejících dílech.
  • Podrobné informace o polohách → tabulková část.
  • U snímacích kladek velikosti 35 a větší lze polohy 1 a 2 připojit k centrálnímu mazacímu systému (→ Příslušenství).
  • Polohy nepoužívané pro domazávání je nutné uzavřít maznicí nebo zátkou (→ Příslušenství).
SKF logo