Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Snímací kladky mohou být připevněny k odpovídajícím dílům (obr. 1) šestihrannou maticí (tabulka 1) dodávanou se snímací kladkou. Pro zajištění matic lze použít pružinové podložky (SKF je nedodává).
 • Pro plné využití únosnosti snímacích kladek by matice měly být utaženy doporučenými utahovacími momenty (tabulka 1).
 • V prostředích se silnými vibracemi lze k zajištění snímacích kladek použít následující součásti:
  • pojistné matice v souladu s normou ISO 10511
  • speciální pojistné podložky
  Při použití pojistných matic musí být použit vyšší utahovací moment. Postupujte podle doporučení výrobce matic.
 • Snímací kladky velikosti 22 a větší mají v hlavě čepu vnitřní šestihran a lze je při utahování matice přidržet imbusovým klíčem.
 • Některá malá provedení snímacích kladek (velikosti 16 a 19) mají místo toho drážku v hlavě čepu a lze je přidržet šroubovákem. Další informace naleznete v zobrazeních v tabulkové části
 • V závislosti na montážních podmínkách mohou být snímací kladky s výstředným pouzdrem nastaveny do požadované excentricity pomocí drážky nebo vnitřního šestihranu. 
 • Nepoužívejte údery na hlavu čepu, může dojít k poškození snímací kladky.
 • SKF doporučuje umístit mazací otvor v hlavě čepu do nezatížené oblasti snímací kladky. Poloha tohoto otvoru odpovídá ochranné známce SKF na hlavě čepu.
 • Mazací otvor v poloze 3, který je rovnoběžný a zarovnaný s mazacím otvorem v hlavě čepu (obr. 2), lze použít k osazení zajišťovacího zařízení zabraňujícího otáčení čepu.
 • Při vkládání zátky je vhodné její zalisování na místo pomocí trnu (obr. 3).
SKF logo