Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota pro snímací kladky může být omezena:

  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Snímací kladky SKF jsou tepelně stabilizovány až do min. 140 °C (280 °F).

Klece

Ocelové klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:

  • NBR: –40 až +100 °C (–40 to +210 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (250 °F) dosáhnout až 120 °C.
  • Kluzné kroužky PA66: –30 až +100 °C (–20 to +210 °F)
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných ve snímacích kladkách SKF jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty ostatních plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo