Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, rozměrová řada 02, s výjimkou vnějšího průměruISO 15, rozměrová řada 32, s výjimkou vnějšího průměru

Profile of the outer ring running surface

Poloměr = 400 mm

  • 3058.. C design
    Poloměr = 400 mm
  • 3057.. C design
    Válcový (plochý)
Tolerances

Další informace → Tolerance
Normální, s výjimkou:
  • průměr kulového pojezdového povrchu: dvojnásobek Normální tolerance

Hodnoty třídy tolerance Normální: ISO 492 (tabulka 1)
Internal clearance

Další informace → Vnitřní vůle ložiska

C3Hodnoty: ISO 5753-1: tabulka 2
Normální
Hodnoty řady 32 A: tabulka 3
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Defect frequenciesProvedení výpočtů
SKF logo