Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Jednořadé vačkové kladky
 • jsou založeny na kuličkových ložiscích řady 62 (obr. 1)
 • mají silnostěnný vnější kroužek s kulovým pojezdovým povrchem
 • jsou na obou stranách zakryté kontaktním těsněním z nitrilkaučuku (NBR) vyztuženého ocelovým plechem
 • jsou namazané plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti ložiska a nemohou být domazávány (tabulka 1)
Jsou-li zakrytá ložiska provozována za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, může docházet k částečnému úniku plastického maziva. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.
Dvouřadé vačkové kladky
 • jsou založeny na dvouřadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem rozměrové řady 32 (obr. 2)
 • mají silnostěnný vnější kroužek s pojezdovým povrchem dostupným ve dvou provedeních:
  • kulový (standardní provedení) (označení řady 3058.. C)
  • válcový (plochý) (označení řady 3057.. C)
 • mají stykový úhel 30°, který v kombinaci se dvěma sadami kuliček umožňuje přenášet klopné momenty
 • jsou dodávány zakryté ve dvou variantách:
  • s ocelovým plechovým krytem na obou stranách, který zasahuje do zápichu ve vnitřním kroužku (přídavné označení -2Z)
  • s kontaktním těsněním NBR na obou stranách (přídavné označení -2RS1)
 • jsou namazané plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti ložiska za běžných provozních podmínek (tabulka 1)
 • měly by být domazávány, pokud:
  • jsou vystaveny vlhkosti nebo pevným nečistotám
  • jsou dlouhodobě provozovány při teplotách nad 70 °C (160 °F)
 • mají mazací otvor ve vnitřním kroužku
  • Ložiska lze snadno domazávat, pokud je čep vybaven vhodnými kanálky.
  • Plastické mazivo je třeba doplňovat pomalu, aby nedošlo k poškození krytů nebo těsnění.
Při provozu zakrytých ložisek za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, se může mezi vnitřním kroužkem a krytem objevovat plastické mazivo. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.
Klece

Vačkové kladky SKF jsou vybaveny jednou z klecí uvedených v tabulce 2. Dvouřadé vačkové kladky jsou vybaveny dvěma klecemi.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo