Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Dynamic loads

Protože pojezdové kladky nejsou podepřeny v tělese, vnější kroužky se deformují, což má za následek změnu rozložení zatížení a vznik ohybových napětí ve vnějším kroužku. 

Základní únosnosti uvedené v tabulkové části berou v úvahu změnu rozložení zatížení, přičemž maximální radiální zatížení Fr max (→ tabulková část) jsou založena na ohybových napětích.

Static loads

Přípustné statické zatížení určuje nižší z hodnot F0r max a C0 (→ tabulková část).

Axial loads

Vačkové kladky jsou určeny pro dominantní radiální zatížení. Mohou se u nich však vyskytovat krátkodobá axiální zatížení, například v důsledku zešikmení či naklopení nebo když je vnější kroužek přitlačen k přírubám.

Trvalá axiální zatížení působící na vnější kroužek mohou zkrátit provozní trvanlivost vačkové kladky. Pro posouzení těchto vlivů se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Minimum load

Další informace → Požadované minimální zatížení

Frm = 0,0167 C0

Provedení výpočtů

Equivalent dynamic bearing load

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

P = Fr

Equivalent static bearing load

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska

P0 = Fr

Symboly

C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Frradiální zatížení [kN]
Fr maxmaximální přípustné dynamické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
F0r maxmaximální přípustné statické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
Frmminimální radiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo