Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení uložení

Čepy

Obecné informace jsou uvedeny v části Posouzení provedení.

Pro opěrné kladky s vnitřním kroužkem by čep nebo hřídel měl být obroben s třídou přesnosti g6Ⓔ za následujících podmínek:

 • bodové zatížení vnitřního kroužku
 • pokud je požadována snadná axiální posuvnost vnitřního kroužku
Pro plné využití únosnosti opěrných kladek bez vnitřního kroužku by čep či hřídel měl splňovat následující podmínky:
 • obrobení s třídou přesnosti k5Ⓔ
 • obrobení s povrchovou úpravou podobnou oběžné dráze ložiska
 • stejná tvrdost jako oběžná dráha ložiska
Další informace o oběžných drahách na hřídelích naleznete v části Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech.

Opěrné plochy

Opěrné plochy vnějšího kroužku opěrných kladek bez přírubových kroužků:
 • zajišťují vedení vnějšího kroužku a klece během provozu
 • musí být jemně soustružené
 • musí být zbavené otřepů a čisté
 • měly by sahat alespoň do poloviny čela vnějšího kroužku (obr. 1), pokud jsou nekalené – kalené plochy mohou být menší
Opěrné kladky s přírubovými kroužky, které mají přenášet velká zatížení, by měly být axiálně podepřeny:

Axiální mezera

Následující opěrné kladky musí být zajištěny bez axiální mezery:
 • opěrné kladky bez přírubových kroužků, s vnitřním kroužkem (obr. 1)
 • opěrné kladky s přírubovými kroužky (obr. 2)
Opěrné kladky bez vnitřního kroužku musí mít mezi vnějším kroužkem a opěrnými plochami axiální mezeru ≥ 0,2 mm (obr. 3).
SKF logo