Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Opěrné kladky SKF jsou k dispozici bez přírubových kroužků (obr. 1) nebo s přírubovými kroužky (obr. 2). Standardně mají silnostěnný vnější kroužek s kulovým pojezdovým povrchem. Jsou však také k dispozici opěrné kladky s válcovým (plochým) pojezdovým povrchem (přídavné označení X).

Opěrné kladky bez přírubových kroužků vyžadují k axiálnímu vedení vnějšího kroužku a klece sousední součásti.

Opěrné kladky s přírubovými kroužky nevyžadují k axiálnímu vedení vnějšího kroužku a klece sousední součásti (obr. 3). Axiální zatížení vznikající odchylkou hřídelů od vodorovné polohy nebo jejich nesprávným ustavením jsou přenášeny přírubovými kroužky.

Opěrné kladky bez přírubových kroužků
 • vyžadují k axiálnímu vedení vnějšího kroužku a klece sousední součásti
 • konstrukčně vycházejí z jehlových ložisek
 • jsou k dispozici:
  • s vnitřním kroužkem, který je mírně širší než vnější kroužek, aby se zabránilo axiálnímu sevření vnějšího kroužku
  • bez vnitřního kroužku (přídavné označení R před základním označením) pro uložení, u kterých lze čep nebo hřídel kalit a brousit

Opěrné kladky provedení (R)STO

 • jsou k dispozici:
  • s vnitřním kroužkem (obr. 4) umožňujícím oddělenou montáž od vnějšího kroužku a klece s valivými tělesy, které je třeba vždy udržovat společně tak, jak byly dodány
  • bez vnitřního kroužku (přídavné označení R před základním označením, obr. 5)
  • pouze nezakryté (bez těsnění)

Opěrné kladky provedení (R)NA 22...2RS

 • jsou k dispozici:
  • s vnitřním kroužkem, který lze montovat odděleně od vnějšího kroužku a klece s valivými tělesy (obr. 6)
  • bez vnitřního kroužku (přídavné označení R před základním označením, obr. 7)
  • naplněné plastickým mazivem a zakryté na obou stranách kontaktním těsněním z nitrilkaučuku (NBR) vyztuženého ocelovým plechem
 • mají klec s jehlami axiálně vedenou mezi dvěma vodicími přírubami vnějšího kroužku, která spolu s vnějším kroužkem tvoří nerozebíratelnou jednotku
Opěrné kladky s přírubovými kroužky
 • nevyžadují k axiálnímu vedení vnějšího kroužku a klece sousední součásti (obr. 3)
 • jsou nerozebíratelné jednotky
 • mají různá provedení přírub:
  • nalisované přírubové kroužky (provedení NATR a NATV)
  • volné přírubové kroužky (provedení NUTR, PWTR a NNTR)
 • přenášejí axiální zatížení, které může vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení

Opěrné kladky provedení NATR a NATV

 • využívají následující konstrukci:
  • klec s jehlami (provedení NATR, obr. 8)
  • plný počet jehel (provedení NATV, obr. 9)
 • mají vnější kroužek axiálně vedený nalisovanými přírubovými kroužky vytvářejícími štěrbinové těsnění
 • jsou rovněž k dispozici s axiálním kluzným kroužkem na obou stranách (přídavná označení PPA a PPXA) (obr. 10):
  • vyrobený z PA66
  • vytvářející úzká labyrintová těsnění s vnějším kroužkem v radiálním směru, která brání průniku hrubých nečistot
  • sloužící jako kontaktní těsnění v axiálním směru, které spolehlivě zadržuje plastické mazivo v ložisku
  • zajišťující lepší mazací podmínky v ložisku, udržující tření a třecí teplo na nízké úrovni a prodlužující životnost plastického maziva

Opěrné kladky provedení NUTR .. A

 • konstrukčně vycházejí z dvouřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles bez integrované příruby mezi dvěma sadami válečků (obr. 11)
 • mají vnější kroužek se dvěma integrovanými přírubami, které zajišťují axiální vedení sad valivých těles
 • mají vnitřní kroužek se dvěma volnými přírubovými kroužky, které zajišťují axiální vedení vnějšího kroužku prostřednictvím sad valivých těles
 • mají úhlový kroužek z ocelového plechu vlisovaný do osazení vnějšího kroužku na obou stranách:
  • vytváří účinné labyrintové těsnění
  • přesahuje přes přírubové kroužky, a proto je kladka nerozebíratelná
 • mohou přenášet relativně velká axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení
 • mohou být dodány se zesíleným vnějším kroužkem pro přenášení velkých rázových zatížení (např. NUTR 50 A → NUTR 50110 A)

Opěrné kladky provedení PWTR ...2RS

 • konstrukčně vycházejí z dvouřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles (obr. 12)
 • mají vnější kroužek se třemi integrovanými přírubami, které zajišťují axiální vedení sad valivých těles
 • mají vnitřní kroužek se dvěma volnými přírubovými kroužky, které zajišťují axiální vedení vnějšího kroužku prostřednictvím sad valivých těles
 • mají relativně velké množství plastického maziva mezi dvěma sadami valivých těles
 • jsou na obou stranách vybaveny kontaktním těsněním z nitrilkaučuku (NBR) integrovaným s úhlovým kroužkem z ocelového plechu vlisovaným do osazení vnějšího kroužku:
  • působí tlakem proti přírubovým kroužkům
  • přesahuje přes přírubové kroužky, a proto je kladka nerozebiratelná
 • mohou přenášet relativně velká axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení
 • mohou být dodány se zesíleným vnějším kroužkem pro přenášení velkých rázových zatížení (např. PWTR 50.2RS → PWTR 50110.2RS)

Opěrné kladky provedení NNTR ...2ZL

 • konstrukčně vycházejí z dvouřadých válečkových ložisek s plným počtem valivých těles (obr. 13)
 • mají vnější kroužek se třemi integrovanými přírubami, které zajišťují axiální vedení sad valivých těles
 • mají vnitřní kroužek se dvěma volnými přírubovými kroužky, které zajišťují axiální vedení vnějšího kroužku prostřednictvím sad valivých těles
 • mají relativně velké množství plastického maziva mezi dvěma sadami valivých těles
 • jsou na obou stranách vybaveny lamelovým těsněním vloženým do zápichů v osazení přírubových kroužků a do vnějšího kroužku, a proto je kladka nerozebíratelná
 • mohou přenášet velmi velká radiální zatížení a relativně velká axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení
Klece

Opěrné kladky SKF, které nejsou vybaveny plným počtem valivých těles, využívají jednu z klecí uvedených v tabulce 1. Standardní klec není v označení kladky identifikována.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí uvádí část Klece a Materiály klecí.

SKF logo