Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Opěrné kladky

Opěrné kladky

Opěrné kladky SKF konstrukčně vycházejí z jehlových (obr. 1) nebo válečkových (obr. 2) ložisek. Jsou k dispozici v několika provedeních a variantách podle požadavků různých aplikací:

 • s klecí (obr. 1) nebo bez klece (obr. 2)
 • s přírubovými kroužky (obr. 1) nebo bez přírubových kroužků (obr. 3)
 • s vnitřním kroužkem nebo bez vnitřního kroužku
 • s těsněními nebo bez těsnění (nezakryté)
 • s různými pojezdovými povrchy vnějšího kroužku:
  • kulový (standardní)
  • válcový (plochý)

Vlastnosti opěrných kladek

 • Vysoká radiální únosnost
  Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a současně omezuje deformace a ohybová napětí.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Kulový pojezdový povrch vnějšího kroužku je vhodný pro aplikace, kde může docházet k naklápění vnějšího kroužku vzhledem k dráze nebo kde je třeba minimalizovat hranová napětí.
SKF logo