Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Dynamic loads

Protože pojezdové kladky nejsou podepřeny v tělese, vnější kroužky se deformují, což má za následek změnu rozložení zatížení a vznik ohybových napětí ve vnějším kroužku.

Základní únosnosti uvedené v tabulkové části berou v úvahu změnu rozložení zatížení, přičemž maximální radiální zatížení Fr max (→ tabulková část) jsou založena na ohybových napětích.

Static loads

Přípustné statické zatížení určuje nižší z hodnot F0r max a C0 (→ tabulková část). 

Jsou-li požadavky na plynulý chod nižší než normální, může statické zatížení překročit C0ale nemělo by nikdy překročit maximální statické radiální zatížení F0r max.

Axial loadsOpěrné kladky jsou určeny pro radiální zatížení. Opěrné kladky s přírubovými kroužky však obecně mohou přenášet axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení. Velikost přípustného zatížení závisí na vnitřní konstrukci.
Minimum load
Další informace → Požadované minimální zatížení
Frm = 0,0167 C0 

Provedení výpočtů
Equivalent dynamic bearing load
Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
P = Fr
Equivalent static bearing load
Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska
P0 = Fr

Symboly

C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Frradiální zatížení [kN]
Fr maxmaximální přípustné dynamické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
F0r max 
maximální přípustné statické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
Frmminimální radiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo