Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Opěrné kladky SKF jsou dodávány naplněné plastickým mazivem (tabulka 1).

Opěrné kladky provedení (R)STO mohou být mazány olejem nebo plastickým mazivem. Pokud se používá olej, SKF doporučuje před uvedením kladky do provozu důkladné vypláchnutí původní náplně plastického maziva z ložiska.

Obecné informace jsou uvedeny v části Mazání.

Požadavky na domazávání

Opěrné kladky:
  • je třeba pro dosažení maximální provozní trvanlivosti pravidelně domazávat, a to i tehdy, když si počáteční náplň plastického maziva stále udržuje plné mazací schopnosti
  • v aplikacích s malými zatíženími, relativně nízkými otáčkami a v čistém prostředí mohou být provozovány po dlouhou dobu, než je potřeba domazání
  • provozované ve znečištěných a vlhkých prostředích, při vysokých otáčkách nebo teplotách přesahujících 70 °C (160 °F) vyžadují častější domazávání
  • bez klece (s plným počtem valivých těles) vyžadují častější domazávání

Domazávací prvky

Vnitřní kroužky opěrných kladek SKF jsou vybaveny jedním mazacím otvorem, s následujícími výjimkami:
  • provedení NNTR s průměrem díry d ≤ 90 mm → tři mazací otvory
  • provedení NNTR s průměrem díry d ≥ 100 mm → šest mazacích otvorů

Ložiska lze snadno domazávat, pokud je čep vybaven vhodnými kanálky.

SKF logo