Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

SKF doporučuje umístění mazacího otvoru v nezatížené oblasti vnitřního kroužku. Toto doporučení se netýká opěrných kladek v provedení PWTR a NNTR, které mají mazací otvory v prázdném prostoru mezi oběma sadami valivých těles.
Při oddělené montáži sestavy vnějšího kroužku a vnitřního kroužku je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození těsnicích břitů.
SKF logo