Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní přístroje bezdemontážní diagnostiky

Nezbytné pro maximalizaci provozní trvanlivosti ložisek a optimalizaci výkonnosti strojů

Pro zajištění dlouhé provozní trvanlivosti ložiska je důležité znát stav strojního zařízení a ložisek během provozu. Dobrá prediktivní údržba pomáhá omezit prostoje strojů a snížit celkové náklady na údržbu.

Pro dosažení těchto cílů SKF vyvinula širokou škálu přístrojů ke sledování a analýze zásadních provozních parametrů, které mají vliv na výkonnost ložisek a strojů.
Následující výrobky jsou základními nástroji bezdemontážní diagnostiky, které by neměly chybět v žádném průmyslovém výrobním závodě:

Teplota

Otáčky

Vizuální kontroly

Zvuk

Vibrace

Elektrické výboje

SKF logo