Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Teploměry

Přesné měření teploty všeobecných zařízení

Od počátku průmyslového věku operátoři a technici vědí, že abnormální teploty často značí, že se se strojem děje něco špatného. Teploměry mohou pomoci najít a následně měřit tato horká místa a umožnit jejich další analýzu.
SKF nabízí množství teploměrů a snímačů teploty k doplnění vašeho sledování stavu strojů či programu prediktivní údržby založené na zaznamenávání a vyhodnocování teploty.

Teploměry

SKF logo