Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přístroje na měření vibrací

Zjednodušené sledování stroje

Abnormální vibrace jsou často první známkou potencionální poruchy stroje. Mezi příčiny, které mohou tyto vibrace způsobit, patří nevyváženost, nesouosost, uvolnění částí, narušení valivého tělesa ložiska a poškození převodovky. Přístroje a systémy na analýzu vibrací mohou pomoci zjistit vážné problémy v rané fázi, což obsluze umožňuje provést nápravu včasným způsobem.

Vibrace

SKF logo