Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF @ptitude Analyst – stažení softwaru

Soubory ke stažení mohou obsahovat aktualizace pro zlepšení spolehlivosti systému, kompatibility aplikací a podobně. Informace o možnostech upgradu produktu na aktuální verzi vám poskytne středisko služeb zákazníkům. Pro usnadnění a větší pohodlí jsou součásti softwaru SKF @ptitude Analyst nyní k dispozici jako samostatné soubory ke stažení. Můžete si stáhnout jen ty součásti, které potřebujete. Chcete-li aktualizovat stávající systém, doporučujeme stáhnout pouze požadované součásti.

SKF @ptitude Analyst
Datum
Verze
Stáhnout
Instalace programu SKF @ptitude Analyst (64 bitů) 
22. března 2017
9.0.1
Stažení softwaru
Instalace programu SKF @ptitude Analyst (32 bitů) 
22. března 2017
9.0.1
Stažení softwaru
SKF @ptitude Analyst – balíček údržby 1 (vyžaduje předchozí instalaci verze 9.0.409) 
22. března 2017
9.0.1
Stažení
opravy (patch)

Poznámka: Pro spuštění programu @ptitude Analyst je nutná licence k softwaru.

Požadované součásti pro software SKF @ptitude Analyst

(Rozbalte a vyberte položky)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Microsoft Windows Installer (požadován pouze pro systém Windows Server 2008/2008 SP1)
10. února 2017
Stažení aplikace MS Windows Installer
Windows .Net 4.0 Framework (požadován pouze pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008)
10. února 2017
Stažení softwaru MS Windows .Net Framework

Stažení databázových modulů

(Rozbalte a vyberte položky)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools (32 nebo 64 bitů)
9. února 2017
Stažení softwaru MS SQL Server 2014 Express
Ukázková databáze Microsoft SQL
9. února 2017
Stažení ukázkové databáze SQL
Oracle 11g Express
9. února 2017

Stažení softwaru Oracle 11g Express

Ukázková databáze Oracle
9. února 2017
Stažení ukázkové databáze Oracle

Návody k instalaci

SKF @ptitude Analyst – instalační soubory uživatelských příruček

(Rozbalte a vyberte položky)
Následující odkazy slouží ke stažení souboru aplikace Microsoft Installer (.msi). Po stažení otevřete soubor .msi dvojím kliknutím a pomocí pokynů v průvodci rozbalte uživatelské příručky k softwaru @ptitude Analyst. 

SKF @ptitude Analyst – stažení celého DVD

(Rozbalte pro podrobnosti)

Stažení celého disku DVD softwaru SKF @ptitude Analyst je určeno pro uživatele, kteří si kromě procesu automatické instalace chtějí stáhnout všechny součásti softwaru SKF @ptitude Analyst. Tento soubor obsahuje všechny součásti, žádné další stahování již není nutné.
Stažení celého disku DVD zahrnuje následující součásti:

  • 32bitovou a 64bitovou verzi softwaru SKF @ptitude Analyst
  • Software Thin Client Transfer 
  • Software @ptitude Decision Support 
  • Databázové moduly a ukázkové databáze 
  • Potřebné podpůrné programy
  • Návody k instalaci a použití

Stáhněte celý disk DVD, poté postupujte podle následujících pokynů. Obraz disku DVD je uložena v komprimovaném souboru (ZIP). Použití:

  1. Kliknutím na odkaz stáhněte soubor ZIP.
  2. Rozbalte ze souboru ZIP obraz disku .ISO. 
  3. Vypalte obraz disku .ISO na disk DVD. 
  4. Spusťte soubor Autorun.exe na disku DVD.

Upozornění: Velikost souboru s celým diskem DVD je přibližně 3 GB. Potvrďte, že je k dispozici vhodná šířka pásma pro stahování a rychlost přenosu dat. Kompletní obraz disku DVD doporučujeme stahovat pouze tehdy, pokud provádíte novou instalaci a potřebujete všechny součásti.

SKF logo