Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kalibrace zařízení

Postupy a procesy vaší společnosti, zvláště pak postupy a procesy prováděné dle certifikace ISO 9000, mohou vyžadovat pravidelnou kalibraci vašeho měřicího zařízení a taková pravidla se mohou vztahovat i na vaše datakolektory. Ale i bez uložených povinností má smysl nechat si zařízení na měření vibrací občas zkontrolovat a ujistit se, že jsou vaše vývojová data spolehlivá.

SKF nabízí kalibrační služby pro většinu produktů na sledování stavu strojů (CoMo)

Všechny kalibrace jsou dohledatelné podle norem NIST (National Institute of Standards and Testing – zdroj kalibračních údajů schválený vládou USA), pokud jsou prováděné v San Diegu, nebo podle britských národních norem, pokud jsou prováděné v našem Certified Repair Depot ve Skotsku. Po kalibraci bude vydán příslušný certifikát. Případně jsou k dispozici kalibrace podle ISO10012:2003 (Mil Spec).

Každoroční kalibrace je obsažena v našich plánech podpory produktů; chcete-li si naplánovat kalibraci svého zařízení, kontaktujte ComoRA-USA@skf.com.

Pokud se na vaše zařízení aktuálně nevztahuje žádný plán podpory produktu, kontaktujte ComoRA-USA@skf.com, kde získáte informace o aktuálních sazbách a plánu kalibrací.


Formulář pro zpětnou autorizaci
SKF logo