Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompatibilita s nástrojem UAC systému Windows 7 nebo 8.1

Kompatibilita s nástrojem Řízení uživatelských účtů (UAC) systému Windows 7 nebo 8.1 a s 64bitovými verzemi systémů Windows 7 nebo 8.1

Některé aplikace a rozšíření softwaru SKF @ptitude Analyst a některá zařízení SKF pro sběr dat (DAD) komunikující se softwarem SKF @ptitude Analyst mají omezení pro použití s nástrojem UAC systému Windows 7 nebo 8.1 UAC a s 64bitovými verzemi systémů Windows 7 nebo 8.1. Tato omezení jsou uvedena v následující tabulce.

SKF @ptitude Analyst 2013 MR3

(Základní moduly1 a rozšíření2)
Aplikace/nástroj
Windows 7 nebo 8.1
32 bitů

Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Včetně následujících nástrojů:
  • Služba Transaction Service5
  • Služba SKF Multilog IMx Service5
  • Služba SKF Microlog Service5
  • Správce licenčních klíčů License Key Manager (vyžaduje oprávnění správce OS)
  • Konfigurační nástroj ConfigTool (vyžaduje oprávnění správce OS)5
  • SKF Multilog IMx Serial Configurator
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Instalační programy všech aplikací (vyžadují oprávnění správce OS)
Ano
Ano

Podpůrné aplikace

Aplikace/nástroj
Windows 7 nebo 8.1
32 bitů

Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Systém podpory rozhodování SKF @ptitude Decision Support verze 3.3 [CMSW 7450] (rozšíření + nástroje)Ano3Ne4
SKF @ptitude Analyst HMI verze 1.x [CMSW 7203]Ne
Ne
Vzdálený přístup SKF Machine Analyst Remote Access verze 1.x [CMSW 5830]Ano
Ano
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 a CMSW 7321]Ano
Ano

Rozhraní a různé doplňky

Aplikace/nástroj
Windows 7 nebo 8.1
32 bitů

Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Rozhraní SAP 4.7 a 7.1 pro SKF @ptitude Decision Support a základní moduly1Ano3Ne
Klient SKF @ptitude Analyst OPC Client verze x.x [CMSW 7473]Ano3Ne
Sada pro vývojáře SKF @ptitude Software Developers Kit verze x.x (@SDK)Ano
Ano
SKF Multilog WMx Database Builder verze x.x (*viz tabulka zařízení pro sběr dat)Ano3Ne
SoundByteAno3Ano
Konverze PRISMAno3Ne
Ivy, konfigurátor CMUAno3Ne
DMx ManagerAno3Ne

Poznámka 1: Základní moduly = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst pro SKF Microlog Analyzer [CMSW 7300] a SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Instalace typu klient/server vyžadují 32bitové klienty Oracle.

Poznámka 2: Rozšíření = Trend Oil [CMSW 7308] a Work Notification [CMSW 7302]

Poznámka 3: Úroveň UAC musí být nastavena na „nízkou“.

Poznámka 4: Podpora plánovaná pro budoucí verzi.

Poznámka 5: Pokud používáte pro databázi systém Oracle, je při instalaci těchto nástrojů na stejném serveru nebo počítači vyžadován 32bitový systém Oracle nebo 32bitový klient Oracle.


Systémy SKF Multilog

Zařízení pro sběr dat (DAD)
Minimální verze firmwaru
Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Poznámka
SKF Multilog DMx
7.2
Ne

SKF Multilog IMx
0.966
Ano
Typy jednotek: -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18
Ano
(*) Využívá nástroj Database Builder

Systémy SKF Microlog

Zařízení pro sběr dat (DAD)
Minimální verze firmwaru
Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Poznámka
SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 70]
2.0.2
Ano

SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 75]
3.0.6
Ano
Vyžaduje 64bitový ovladač
SKF Microlog Analyzer AX
[CMXA 80]
3.0.6
Ano
Vyžaduje 64bitový ovladač
SKF Microlog Analyzer
[CMXA 51-IS]
1.0.3
Ano
Vyžaduje kabel pro redukci z USB na sériový port a 64bitový ovladač
SKF Microlog Analyzer [CMVA 65]3.81
Ano
Vyžaduje kabel pro redukci z USB na sériový port a 64bitový ovladač

Systémy SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Zařízení pro sběr dat (DAD)
Minimální verze firmwaru
Windows 7 nebo 8.1
64 bitů

Poznámka
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0
Ano
Využívá systém Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Ano
Využívá systém Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5
Ano
Využívá systém Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5
Ano
Využívá systém Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5
Ano
Využívá systém Windows Mobile 2005

Starší online systémy

Zařízení pro sběr dat (DAD)
Minimální verze firmwaru
Windows 7
64 bitů

Poznámka
SKF Multilog W/VT

Ne

SKF Multilog LMU

Ne

SKF Multilog CMU a TMU
5.2.0.1
Ano
Doporučený systém: Windows XP nebo Windows 7 32 bitů3

SKF logo