Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Opravy výrobku

Pro administrativní a sledovací účely je před odesláním jakéhokoliv výrobku do společnosti SKF vyžadována zpětná autorizace (RA). 

RA si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím našeho pohodlného online nástroje na adrese www.skf.com/mh/ra. Pokud naši samoobslužnou službu nemůžete využít, zašlete nám prosím požadavek e-mailem na adresu comora-usa@skf.com.
  • Výrobky mimo záruku
    Opravy a kalibrace výrobků mimo záruku lze provádět jako hrazenou službu. Před přidělením RA čísla je nezbytné získat číslo objednávky (purchase order number, č. PO). 
  • Výrobky v rámci záruky
    Číslo RA lze za účelem oprav (nikoliv kalibrace) výrobků v rámci záruky nebo PSP vyžádat u skupiny technické podpory (Technical Support Group, TSG), která vám poradí s postupem. Před vydáním RA budete osloveni TSG , kde nejprve proběhne prvotní konzultace a ověření vašeho problému, aby se předešlo zbytečnému zpětnému zasílání výrobků.  
Naši koordinátoři oprav vám sdělí obvyklé doby zpracování, náklady na opravy a kalibraci výrobků mimo záruku a zajistí dočasnou náhradu výrobků spadajících do plánu podpory výrobků SKF (Product Support Plan, PSP).

Požádejte o zpětnou autorizaci (RA) nynía nezapomeňte si uložit tuto stránku do záložek pro budoucí použití!

Často kladené dotazy

Co je zpětná autorizace neboli RA (Return Authorization)?
Zpětná autorizace (Return Authorization, RA) je číslované potvrzení společnosti SKF (výrobce) umožňující vrácení výrobku Po vyžádání autorizace k vrácení výrobku za účelem opravy nebo kalibrace vám bude vydáno číslo RA, které bude sloužit jako potvrzení a pro účely sledování vašeho zařízení v celém procesu opravy. Jakmile zařízení náležitě označené číslem RA dorazí do našeho přejímacího střediska, naši pracovníci okamžitě vědí, proč nám toto zařízení bylo zasláno a co je s ním třeba provést. Tento proces je dokumentován v našich pracovních postupech schválených dle normy ISO 9001. Pokud k nám dorazí zařízení bez čísla RA, bude uloženo do skladu až do dokončení časově náročného šetření, na základě jehož výsledků pak dojde k vydání příslušného čísla RA, nebo vrácení zařízení odesílateli. Společnost SKF neodpovídá za ztrátu zařízení, které nám bylo vráceno bez předchozí autorizace.

Kdy je třeba vyžádat zpětnou autorizaci?
RA je třeba vyžádat před odesláním výrobku či zařízení do certifikované opravny SKF.

Je RA vyžadována pro všechna vracení?
Ano. RA je vyžadována pro všechny výrobky vracené do certifikované opravny SKF.

Právě jsme vyžádali RA online. Co máme udělat nyní?
Váš požadavek bude brzy přiřazen jednomu z našich koordinátorů oprav, který jej zkontroluje a zahájí zpracování. Po jeho dokončení vám koordinátor oprav zašle e-mailem další pokyny, včetně nezbytných údajů pro zaslání.

SKF logo