Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Bezdemontážní diagnostika je proces zjišťování stavu strojů za provozu. Pro úspěšnou implementaci programu bezdemontážní diagnostiky je nutno vymezit:
 • Co je třeba sledovat
 • Jak zjištěné údaje interpretovat
 • Kdy tyto poznatky využít
Správná aplikace tohoto programu umožňuje opravu problémových součástí dříve, než způsobí poruchu. Bezdemontážní diagnostika nejen pomáhá zaměstnancům závodu snižovat riziko katastrofických poruch, ale také umožňuje objednávat díly předem, plánovat využití pracovních sil a naplánovat další opravy během prostoje.

Systém řízení výrobních prostředků SKF @ptitude Asset Management System

Hardwarové a softwarové součásti SKF @ptitude Asset Management System byly navrženy tak, aby bezproblémově spolupracovaly – navzájem i se systémem CMMS závodu v jedné integrované platformě. Systém umožňuje:
 • Integrovat všechna data o stavu stroje do jednoho společného programu
 • Sdílet data bezproblémově napříč funkčními linkami
 • Vyhnout se dlouhému učení a problémům s kompatibilitou softwarové platformy
 • Opakovat úspěšné zavedení i v jiných závodech
Hardware
Nástroje pro měření vibrací od SKF umožňují využívat výhody údržby založené na stavu odborníkům i začínajícím uživatelům. SKF nabízí širokou škálu hardwaru pro bezdemontážní diagnostiku a ucelenou řadu výrobků pro online systémy, jako jsou například:
 • Přenosné přístroje pro sběr, ukládání a kontrolu stavu strojů a procesních dat
 • Kontrolní systémy a programy pro správu dat umožňující přesné a konzistentní zaznamenávání, sledování trendů, ukládání, přenos a využívání procesních a kontrolních dat
 • Online systémy pro nepřetržitý dohled nad stroji a jejich ochranu
 • Snímače vibrací a systémy snímačů vířivých proudů pro sledování klíčových strojů
 • Testování elektromotorů

Tyto nástroje můžete s minimálními investicemi a požadavky na školení použít k zavedení nového programu bezdemontážní diagnostiky či k doplnění stávajícího programu. Umožňují kontrolovat ložiska elektromotorů, šetřit náklady na energii a snižovat emise CO2.
Software
Sada SKF @ptitude Monitoring Suite se skládá ze tří modulů: Analyst, Inspector a Observer. Vytváří základ pro kompletně integrovaný přístup k bezdemontážní diagnostice a umožňuje rychlé, efektivní a spolehlivé uchovávání, zpracování a využívání velkého množství komplexních informací o vybavení a výrobním závodu. Tento výkonný software dokáže pracovat s daty z různých zařízení SKF pro sběr dat a spolupracuje s rozhraním nástroje SKF @ptitude Decision Support za účelem usnadnění konzistentního a spolehlivého rozhodování.
Řešení pro správu energie a udržitelnosti
Řešení pro správu energie a udržitelnosti SKF pomáhají vyvíjet postupy řízení spotřeby energie a zjišťovat příležitosti k úsporám energie v celém závodě. Tato řešení využívají několik výrobků a služeb, z nichž mnohé používáme ve vlastních výrobních závodech po celém světě.
Podpora a služby bezdemontážní diagnostiky
SKF nabízí rozsáhlou řadu služeb podpory umožňujících maximální využití výrobků a technologií bezdemontážní diagnostiky. Patří mezi ně například:
 • Technická podpora
 • Plány pro podporu výrobků
 • Školení
Elektronické brožury k výrobkům a službám bezdemontážní diagnostiky
SKF nabízí řadu výrobků a služeb bezdemontážní diagnostiky, které pomáhají optimalizovat údržbu a spolehlivost strojů. Následující elektronické brožury obsahují přehledy některých těchto výrobků a služeb.

 • Elektronická brožura integrované bezdemontážní diagnostiky SKF: Přehled nejvýznamnějších nástrojů a technologií pro optimalizaci údržby a spolehlivosti strojů
 • Elektronická brožura optimalizace údržby, spolehlivosti a výrobních prostředků: Interaktivní přehled technologií a služeb od SKF
 • Elektronická brožura k řadě výrobků SKF Microlog: Přehled špičkové řady přenosných zařízení pro sběr a analýzu dat
SKF logo