Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příslušenství ochranného systému

SKF má širokou škálu příslušenství doplňujícího decentralizovaný ochranný systém. Od softwaru po převodníky a monitory stavu stroje má SKF příslušenství nutné pro sledování v reálném čase a ochranu zásadního strojního zařízení.
Software pro konfiguraci a zobrazení dat SKF Multilog DMx Manager (CMSW 6200)
Software SKF Multilog DMx Manager poskytuje komplexní konfiguraci snímače, zpracování dat a alarmů v příjemném uživatelském rozhraní. Software také poskytuje jasné zobrazení skalární hodnoty, časové vlnové délky, FFT a orbitálních dat z kanálů monitorovacího modulu SKF Multilog DMx. Pro komplexnější sledování stavu a potřeby analýzy je k dispozici rozhraní SKF @ptitude Monitorovací sada.
Rozhraní absolutních vibrací hřídele CMSS 690 (ASv)
CMSS 690 ASv () rozhraní je příslušenství rozhraní zařízení navržené tak, aby poskytovalo měření absolutních vibrací hřídele systémům monitoringu vibrací, které tuto funkci nenabízejí. Zdokonaluje systémy sledování vibrací, které nabízejí měření absolutních vibrací hřídele, ale postrádají přístup k nezpracovaným signálům snímačů pro externí zařízení získávání dat. CMSS 690 je rozhraní; neposkytuje žádnou ochranu nebo funkci sledování stavu.
Převodníky stavu stroje řady CMSS 500 (MCT)
MCT řady CMSS 500 () převádí část vstupního signálu na 4-20 mA výstup úměrný k celkovému měření a může být zapojen přímo do již existujícího systému procesní kontroly (PLC nebo DCS) Kombinace snímačů s PLC nebo decentralizovaným řídicím systémem má za následek vysoce výkonný levný systém sledování vibrací.

Vlastnosti:
 • Levný systém pro trvalé sledování stavu
 • Kompaktní montáž na kolejnici DIN, na kolejnici "G" a "T"
 • Dva tlumené akcelerační výstupy
 • Výstupní signál 4-20 mA DC
 • Malá velikost díky technologii povrchové instalace (SMT)
Monitory řady CMCP 500
Monitory řady CMCP 500 () jsou kompatibilní s vibračními a teplotními vstupy; dodávají 4-20 mA výstup úměrný k celkovému měření. Každá jednotka poskytuje energii pro související snímač, zpracovává signál ke stanovení celkové amplitudy a vydává proud 4-20 mA DC, který je úměrný k uživatelem stanovenému rozsahu, např. 0-10 mils nebo 0-0,5 in/s.

Vlastnosti:
 • Alarmy a relé upozornění, nebezpečí a OK-stavu
 • Násobné vypnutí
 • Vzdálený reset
Snímače pro ochranu strojního zařízení
 • Snímače přiblížení - systémy snímačů vířivých proudů
 • Průmyslové vibrační snímače
 • Vysokoteplotní akcelerometr a snímače rychlosti
SKF logo