Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Monitorovací systémy

Automatizované sledování strojního zařízení

Online monitorovací systémy SKF poskytují automatizované sledování strojního zařízení za účelem získání aktuálních informací, které vám pomohou optimalizovat provoz klíčových výrobních prostředků.

Zjednodušte svůj proaktivní přístup

Online systémy doplňují používání přístrojů pro pravidelný sběr dat a zjednodušují proaktivní přístup ke spolehlivosti díky nepřetržitému sledování strojního zařízení v náročných, vzdálených, nebezpečných nebo obtížně dosažitelných prostředích.

Sbírá data nepřetržitě

Nepřetržitě sbírá data z permanentně nainstalovaných snímačů a přenáší je do centrálního počítače, na kterém je spuštěn buďto software SKF @ptitude Monitorig Suite nebo jiný, SKF dodávaný, software.

On-line monitorovací systémy fungující s SKF @ptitude Monitoring Suite

On-line monitorovací systém pro konkrétní průmysl

SKF logo